LOGISTICS | VAN TAI BIEN | VAN TAI HANG HOA | VAN TAI HANG KHONG

LOGISTICS | VAN TAI BIEN | VAN TAI HANG HOA | VAN TAI HANG KHONG

LOGISTICS | VAN TAI BIEN | VAN TAI HANG HOA | VAN TAI HANG KHONG

CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA, ĐỀ ÁN KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH VÀ TẠO THUẬN LỢI THƯƠNG MẠI
Bạn chưa từng nghe nói về Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại - TFA?
\r\nBạn có biết về đề án cải cách về Kiểm tra chuyên ngành của chính phủ?
\r\nDN bạn có thường xuyên sử dụng Cơ chế một cửa quốc gia - NSW?
\r\nBạn có vướng mắc / thắc mắc về các vấn đề trên và cần được giải đáp?
\r\nHãy nhanh tay đăng ký HỘI THẢO miễn phí về CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA, ĐỀ ÁN KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH VÀ TẠO THUẬN LỢI THƯƠNG MẠI.
\r\n\r\n
\"\"
\r\n
Facebook Facebook